വാർത്തകൾ
image
Thu, 8 June 2023

പ്രവാസി സ്മാർട്ട് ചിട്ടികൾ 2021 – നറുക്കെടുപ്പ് (22-02-2022)

ഇനി കാത്തിരിക്കേണ്ട! ഭാഗ്യശാലികളെ ഫെബ്രുവരി 22നു അറിയാം.

പ്രവാസി സ്മാർട്ട് ചിട്ടികൾ 2021 ന്റെ സമ്മാനാർഹരായ ഭാഗ്യശാലികളെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള നറുക്കെടുപ്പ് കേരള ലോട്ടറി വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 2022 ഫെബ്രുവരി 22 നു രാവിലെ 9:30 നു തിരുവനന്തപുരത്തെ കെ.എസ്.എഫ്.ഇ. ഡിജിറ്റൽ ബിസിനസ് സെന്ററിൽ വച്ചു നടത്തുന്നതാണ്. 2021 ആഗസ്റ്റ് 1 മുതൽ ഡിസംബർ 31 വരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതും വരിക്കാർക്ക് തുറന്ന് നൽകിയതുമായ എല്ലാ ചിട്ടിയിലെ വരിക്കാരെയും പ്രസ്തുത നറുക്കെടുപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കെ.എസ്.എഫ്.ഇ. ചെയർമാൻ ശ്രീ.കെ.വരദരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന പ്രസ്തുത നറുക്കെടുപ്പിൽ കെ.എസ്.എഫ്.ഇ. എം.ഡി. ശ്രീ.വി.പി.സുബ്രമണ്യൻ, കേരള ലോട്ടറി ഡിപാർട്മെന്റിലെ ഉദ്യോഗസ്‌ഥർ, നറുക്കെടുപ്പിന്റെ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാൻ സ്വതന്ത്ര വിധികർത്താക്കൾ എന്നിവരുടെയും സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും. ആയതിന്റെ മുഴുവൻ സമയ ലൈവ് സംപ്രേക്ഷണം കെ.എസ്.എഫ്.ഇ. പ്രവാസി ചിട്ടിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് (facebook.com/KSFEPravasiChitty/). നറുക്കെടുപ്പിനു ശേഷം വിജയികളുടെ വിവരങ്ങൾ https://pravasi.ksfe.com/whats-new-ksfe/ എന്ന ലിങ്കിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.

നറുക്കെടുപ്പിൽ ഉൾപെടുത്തിയിട്ടുള്ളവരുടെ വിവരങ്ങളും അവർക്ക് നറുക്കെടുപ്പിനായി നൽകിയിരിക്കുന്ന നമ്പറുകളും താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ലഭ്യമാണ്.

List of Subscribers Included in the Lucky Draw

ആശംസകൾ...

53 Years Of Trusted Services

More Than 46 lakhs Satisfied Customers, Thank You Subscribers For Your Trust And Faith

₹70000Cr+

Turn over (March 2023)

8200+

Employees

650+

Branches

₹100Cr

Paid-Up Capital